• Enjoy your stay in our home, ...

  Link to our homes in a Champagne vineyard, a medieval small town, a forest villa, or in the Brussels green belt.

  Click on the pics for details

  Ombres (F)

  Vallées en Champagne

  B&B with 4 rooms, kitchen and dining area, accessible for wheel chair

  quiet, nature, champagne

  walk, bike, motorcycle, ...

  Jachthoorn (B)

  Linden

  Studio with kitchen corner, sleeping corner, bathroom, sitting room.

  quiet, nature, forest

  De Kasseistamper (B)

  Aarschot

  3 bedrooms, dining and sitting room, kitchen, bathroom, small terrace.

  culture, medieval city

  TerVoeren (B)

  Leefdaal

  Studio with kitchen corner, sleeping corner, bathroom, sitting room.

  quiet, nature, Brussels

 • Contact Us

  Your stay in one of our homes ? Send us an email to check on rates and availability or check booking.com

  1, Route de Condé, Vallées en Champagne (F)
  By continuing, you agree to our
  ×
  Yourstay.net en haar diensten gevestigd aan Route de Condé 1, 02330 Vallées en Champagne, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Yourstay.net en Alain Deloore is de Functionaris Gegevensbescherming en te bereiken via alain@yourstay.net.
  
  Yourstay.net verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  Voor- en achternaam
  Adresgegevens
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.
  
  Yourstay.net en haar diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via alain@yourstay.net, en wij verwijderen deze informatie.
  
  Yourstay.net verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  - Verzenden van onze nieuwsbrief
  - Bellen en e-mailen om de dienstverlening uit te voeren of te informeren over wijziging ervan
  - Om goederen en diensten bij u af te leveren
  
  Yourstay.net neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Yourstay.net bij betrokken is.
  
  Yourstay.net bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:
  - Persoonsgegevens van geïnteresseerden (prospecten): Maximum 2 jaar na laatste contact. Wij menen dat iemand die in onze producten en diensten geïnteresseerd is, baat heeft bij regelmatige informatiemails.
  - Persoonsgegevens van klanten. Wij achten het noodzakelijk om klantgegevens 5 jaar na laatste levering te bewaren. Op deze manier kunnen wij onze klanten steeds contacteren voor opvolging van hun bestelde of geleverde dienst of goed en het aanbieden van diensten of goederen in de toekomst. Zolang er een relatie klant-Yourstay.net kan bestaan gaan wij ervan uit dat u baat hebt bij het ontvangen van newsletters en andere informatie.
  
  Yourstay.net verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens eventueel verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Yourstay.net blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  Yourstay.net gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
  
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yourstay.net en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar alain@yourstay.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
  
  Yourstay.net neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met alain@yourstay.net.